ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ และก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานข้างนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล แนวทางการโดย

1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย รวมทั้งเมื่อหมุนรางวัลกาลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป โดยเหตุนี้ วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกหนของการออกรางวัล

2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง รวมทั้งเมื่อวงล้อหยุดหมุน เลขลำดับ แทงหวยออนไลน์ ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 แล้วก็ 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) และก็ลูก

ปิงปองลำดับที่ จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองเลขลำดับเพียงแต่ 6 ชุดเพียงแค่นั้น เพราะการออกรางวัลลอตเตอรี่มีเพียงแค่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัล อัตโนมัติ Multipick แทงหวยออนไลน์

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองเลขลำดับคละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลขลำดับ 0 – 9 กํากับ โดยลำดับที่เดียวกันจะมีสีเดียวกัน รวมทั้งเลขลำดับ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีเลขลำดับ 1 – 3 เลข 1 เริ่มการออกรางวัล เลข 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน ลำดับที่ 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อสำเร็จของขวัญ รวมทั้งเครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานสลากกินแบ่งแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับการออกรางวัลแทน

วัสดุอุปกรณ์ลาดกระบัง 6

เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว แล้วก็รางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด รวมทั้งลูกฟุตบอลลำดับที่มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะเครื่องมือลาดกระบัง 6

– เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้าแล้วก็ข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ข้างในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลลำดับที่ ข้างๆมีด้ามจับแบบเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล หวยออนไลน์ ชูคันชู เพื่อบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องไม้เครื่องมือกำหนดลำดับที่หลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– บอลเลขมีลักษณะข้างหน้าทึบแสง และก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีเลขกํากับทั้งยัง 2 ด้าน บอลแต่ละชุดมีเลขลำดับ 0 – 9 จํานวน 10 เลขลำดับจะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกฟุตบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

แทงหวยออนไลน์

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล หวยออนไลน์ ใดเรียงลําดับก่อนหรือหลัง มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางลำดับที่ แทงหวย จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี เลขลำดับ 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงลำดับที่ผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องมือ ลาดกระบัง 6 มีลำดับที่ 1 – 9 โดยสำหรับเพื่อการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแค่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

หวยรัฐบาล 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท ถ้าหากจําหน่ายหมดกําคราวดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้สถาปนาวดวันที่ 1

ก.ย. พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลข้างๆรางวัลอันดับที่หนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก แทงหวย ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. ถ้าเกิดสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจำเป็นต้องน้อยลงตามส่วน
ค. คนถูกล็อตเตอรี่โปรดไปขอรับรางวัลด้านใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก ถ้าพ้นกําครั้งดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจำต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในวิธีการที่คนหนึ่งคน ต้องการจะทำความเข้าใจการเล่น แทงหวย จำเป็นต้องผ่านการเล่าเรียนถึงกรรมวิธีในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ และก็ในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความเจริญไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นลอตเตอรี่ ด้วยจุดหมายอะไรก็ตามแม้กระนั้นจำนวนมากเป็นความปรารถนาของการลุ้นโชค คุณจำเป็นจะต้องศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นลอตเตอรี่แต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการตกลงใจ การสืบเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติลอตเตอรี่ย้อนไป และยังรวมไปถึงการครูดต้นไม้การขอลอตเตอรี่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งกรรมวิธีการของการตัดสินใจเลือกเลขที่ปรารถนาในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นลอตเตอรี่ เว็บไซต์นี้ โดยมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจนถึงมีความเชื่อมั่นได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าสำเร็จ เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล จนถึงคนเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง แล้วก็เมื่อแปลงเป็นคนเล่นลอตเตอรี่ก็จําเป็นควรจะมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่น ลอตเตอรี่ ถัดไปนั้นเอง